Produktna blagovna znamka E2 MANAGER obsega kot razvidno v nadaljevanju.


Software DEM zgradbe

Software 

E2 MANAGER Stavbe (E2 Stavbe)

        RAZUMELI BOSTE, KAJ SE DOGAJA Z RABO ENERGIJE V VAŠIH STAVBAH!

Več informacij in naročila na
www.e2manager.com.

  e  Več informacij   
   
Software DEM zgradbe

SOFTWARE

E2 MANAGER Javna razsvetljava (E2 JR)

 • Celosten pregled in upravljanje razsvetljave za lastnike in vzdrževalce
 • Prijava napak za občane
 • Vedno ažuren in pregleden kataster omogoča pregled nad obstoječo opremo, odpravljanjem napak, novimi odseki, pri sanacijah
 • Prijava okvare (neposredno obvestilo za upravljavca), lastnik ima vedno vpogled v stanje
 • Pregled nad vzdrževalnimi procesi in storitvami (okvare, del. nalogi, poročila, ceniki itd.)
 • Spremljanje in merjenje stroškov in prihrankov (predvidena in dejanska raba)

        RAZUMELI BOSTE, KAJ SE DOGAJA Z INFRASTRUKTURO VAŠE JAVNE RAZSVETLJAVE!

Več informacij in naročila na
www.javna-razsvetljava.si.

  e  Več informacij  
   
Software DEM zgradbe

Software

E2 MANAGER Javna razsvetljava Monitoring & Targeting (E2 JR M&T)

 • Spremljajte stroške, porabo, cene energentov ...
 • Daljinsko upravljanje prižigališč 
 • Optimizacija vklopov/izklopov javne razsvetljave (prihranek do 10 %),
 • Spremljanje delovanja v realnem času,
 • Alarmiranje ob izpadih, prekomernem delovanju odsekov, okvarah itd.
 • Povečanje obratovalne zanesljivosti 
 • Skrajšanje odzivnih časov vzdrževalcev,
 • Zmanjšanje stroškov vzdrževalcev
 • Možnost daljinskih vklopov/izklopov v poljubnem času (prireditve, vzdrževalna dela, ipd.).

        OPTIMIZIRAJTE DELOVANJE INFRASTRUKTURE VAŠE JAVNE RAZSVETLJAVE!

Več informacij in naročila na TEL. 0590 79 960.