Skip to Content
Simple JavaScript Rotating Banner Using jQuery
KONTAKTNI PODATKI
0590 79 960
info@adesco.si
spletno povpraševanje

Zgradbe

POSLOVNE IN JAVNE STAVBE

Javna razsvetljava

JAVNA
RAZSVETLJAVA

Ennergetski koncepti

ENERGETSKI
KONCEPTI

Več informacij Več informacij Več informacij
     
     
Investicijska in ostala dokumentacija

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Investicijska in ostala dokumentacija

INVESTICIJSKA IN OSTALA DOKUMENTACIJA

Nepovratna sredstva

NEPOVRATNA SREDSTVA

 • Idejna zasnova (IDZ)
 • Idejni projekt (IDP)
 • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
 • Projekt za izvedbo (PZI)
 • Projekt izvedenih del (PID)
Več informacij na tel. 0590 79 960. Več informacij Več informacij
           
           
Software DEM

SOFTWARE E2 MANAGER STAVBE

Software DEM

SOFTWARE E2 MANAGER JAVNA RAZSVETLJAVA

Software DEM

E2 JR MONITORING IN TARGETING

 • Celosten pregled in upravljanje razsvetljave za lastnike in vzdrževalce
 • Prijava napak za občane
 • Vedno ažuren in pregleden kataster omogoča pregled nad obstoječo opremo, odpravljanjem napak, novimi odseki, pri sanacijah
 • Prijava okvare (neposredno obvestilo za upravljavca), lastnik ima vedno vpogled v stanje
 • Pregled nad vzdrževalnimi procesi in storitvami (okvare, del. nalogi, poročila, ceniki itd.)
 • Spremljanje in merjenje stroškov in prihrankov (predvidena in dejanska raba)
 • Daljinsko upravljanje prižigališč 
 • Optimizacija vklopov/izklopov javne razsvetljave (prihranek do 10 %),
 • Spremljanje delovanja v realnem času,
 • Alarmiranje ob izpadih, prekomernem delovanju odsekov, okvarah itd.
 • Povečanje obratovalne zanesljivosti 
 • Skrajšanje odzivnih časov vzdrževalcev,
 • Zmanjšanje stroškov vzdrževalcev
 • Možnost daljinskih vklopov/izklopov v poljubnem času (prireditve, vzdrževalna dela, ipd.).
  Več informacij   Več informacij   Več informacij na tel. 0590 79 960.