Skip to Content
NEPOVRATNA SREDSTVA


 

Seznam AKTUALNIH RAZPISOV >>>


Nepovratna sredstva

Pridobitev nepovratnih sredstev za vas pomeni hitrejše uresničitev ideje ali projekta, ki ste ga načrtovali na kratki oziroma dolgi rok. Zaposleni v podjetju ADESCO d.o.o. imamo bogate izkušnje s pridobivanjem nepovratnih sredstev iz različnih evropskih programov. Za vas pripravimo in prijavimo celovit projekt oziroma razpisno dokumentacijo ter vzpostavimo celotno partnerstvo, ki je potrebno v okviru posameznega projekta.

V osnovi ločimo štiri načine priprav projekta, kot razvidno v nadaljevanju.

  1. Naš naročnik ima lasten projekt, ki je izdelan od ideje pa vse do izvedbe projekta. Od nas potrebuje samo umestitev projekta v določen evropski program in pripravo vse potrebne razpisne dokumentacije in ostalih pogojev.
  2. Naročnik ima idejo vendar nima jasno in detajlno začrtanih poti od ideje do izvedbe. Strokovni kader podjetja ADESCO nato naročniku pomaga razviti idejo v projekt, ki s tem pridobi jasne zastavljene cilje. Nato projekt prilagodimo obstoječim in prihajajočim evropskim programom ter za njega pripravimo celovito razpisno dokumentacijo.
  3. Naročnik nima primerne ideje za razpis vendar deluje na specifičnem področju, ki je zanimivo za pridobitev nepovratnih sredstev. Na podlagi teh izhodišč zaposleni v podjetju ADESCO d.o.o. pripravimo idejo in jo skupaj z naročnikom razvijemo v projekt. Projekt pripravimo in ga prilagodimo na točno specifičen program.
  4. Ker so zaposleni v podjetju ADESCO d.o.o. več let v mreži organizacij, ki se ukvarjajo s prijavami na evropske programe, dobimo veliko povabil za vključevanje v projekte. Glede na posamezno vsebino vključujemo organizacije v posamezen projekt. Za naročnika pripravimo vso potrebno dokumentacijo in vsebino, ki jo vključimo v predlog projekta.

Za energetsko sanacijo zgradb je v praksi ponavadi potrebno izvesti sledeče:

Pri zgradbah je poleg omenjenega priporočeno tudi sprotno spremljanje stanja in lastnosti infrastrukture, kakor tudi stroškov, kar se v praksi izvaja ponavadi s pomočjo programske opreme.

Za energetsko sanacijo javne razsvetljave je v praksi ponavadi potrebno imeti/zagotoviti sledeče:

Projekte pripravljamo tako za predstavnike javnega sektorja kot tudi za predstavnike malih, srednjih in velikih podjetij. Poleg projektov na področju energetike smo že pripravljali in uspešno pridobili tudi projekte iz ostalih področjih.