Skip to Content

Investicijska dokumentacija - DIIP, PIZ, INVP, novelacije

Izdelava investicijske dokumentacije

Glede na zahtevnost projekta in ocenjeno vrednost investicije pripravimo za vas vso potrebno investicijsko dokumentacijo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Izdelujemo:

  • dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP);
  • pred-investicijska zasnova (PIZ);
  • investicijski program (INVP);
  • novelacija investicijskega programa.