Skip to Content

Projektna dokumentacija - IP, PGD, PZI, PID

Izdelava projektne dokumentacije

Za vas pripravimo projektno dokumentacijo v skladu z ZGO:

  • idejni projekt (IP),
  • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
  • projekt za izvedbo (PZI) in
  • projekt izvedenih del (PID).

V fazi priprave idejnega projekta vam dodatno pripravimo več variant (uporaba različnih svetlobnih virov) z energetsko bilanco obratovanja in stroškov vzdrževanja posameznih variant za obdobje 20-ih let.