Skip to Content

Načrt razsvetljave

Izdelava načrtov razsvetljave

Načrt razsvetljave je zakonodajno obvezen dokument za vse upravljavce razsvetljave. Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur.l. RS, št. 81/2007, Spremembe: Ur.l. RS, št. 109/2007, 62/2010) določa vsebino načrta razsvetljave.

V podjetju ADESCO d.o.o. izdelujemo načrte za razsvetljavo. Za izdelavo kakovostnega načrta razsvetljave potrebujemo realno obstoječe stanje na podlagi katerega vam naši strokovnjaki pripravijo celovit načrt zamenjave obstoječih svetilk, ki poleg Uredbe, temelji na tehničnih in finančnih osnovah. Vsekakor naročnikom svetujemo izdelavo Strategije javne razsvetljave po naši metodologiji, ki je veliko bolj obširna, natančna in uporabna v delovnih procesih. V kolikor še niste izdelali NAČRTA RAZSVETLJAVE, potem vam to IZDELAMO BREZPLAČNO v okviru strategije. Načrt razsvetljave je le manjši del sanacijskega načrta, ki pa na podlagi rezultatov izdelane strategije postane kakovosten in predvsem uporaben dokument.

Ključne sestavine iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja »»»