Skip to Content

Tehnični pravilnik za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave

Priprava in izdelava tehničnih pravilnikov

Tehnični pravilnik za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave določa pravila, ki se jih morajo držati vsi udeleženci pri procesih upravljanja in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v posamezni občini.

Tehnični pravilnik predpisuje:

  • način ureditve procesov planiranja in izvajanja novogradenj infrastrukture JR in minimalne tehnične zahteve pri projektiranju in izvedbi investicij novogradnje JR,
  • način spremljanja in obveščanja o okvarah in ostalih napakah na infrastrukturi javne razsvetljave,
  • tehnične zahteve, vzdrževanje in dopolnjevanje katastra infrastrukture JR,
  • način ureditve procesov vzdrževanja, minimalne tehnične zahteve pri vzdrževanju infrastrukture JR… ter
  • spremljanje in nadzor vzdrževalnih procesov ter posegov na infrastrukturi JR.