Skip to Content

Posodobitev katastra javne razsvetljave

Posodobitev obstoječega katastra infrastrukture javne razsvetljave

Pri večini naših naročnikov zaradi neustrezne kakovosti katastra JR posodabljamo podatke, saj lahko le tako pripravimo kakovosten sanacijski načrt. Razlogi so bili: kataster je izdelan samo za potrebe GURSA in vpisa v GJI, kataster je bil narejen s strani oseb brez ustreznega strokovnega znanja za prepoznavanje tehničnih lastnosti JR, neažurnost oziroma zastarelost podatkov zaradi neustreznega sistema upravljanja JR …

Vaš kataster vam naši strokovnjaki posodobijo z vsemi tehničnimi podatki, ki so potrebni za kvalitetno upravljanje, vzdrževanje ter posodobitev infrastrukture javne razsvetljave. Posodobljen digitalni kataster bomo izdelali in prilagodili vašemu obstoječemu informacijskemu programu.