Skip to Content

Kvaliteten nadzor nad izvedbo del v skladu z ZGO

Nadzor nad izvedbo projektov

V okviru nadzora projekta izvajamo:

  • projektantski nadzor v skladu z ZGO;
  • kontrolne preglede po večjih vzdrževalnih delih;
  • periodične preglede in nadzor opravljanih vzdrževalnih del.

Pri izvajanju kontrolnih pregledov vzdrževalnih del pregledujemo vgrajene materiale in način vgradnje ter njihovo ustreznost. Za naročnika preverimo, ali so opravljena dela v skladu s pogodbo in izstavljenimi računi.