Skip to Content

Elaborati zamenjave svetilk

Priprava elaboratov zamenjave svetilk

Se odločujete za zamenjavo obstoječih svetilk z energetsko varčnejšimi, ki so hkrati skladne z Uredbo? Niste prepričani kako pripraviti izhodišča, da boste pridobili ustrezno rešitev! Podjetje ADESCO d.o.o. je prava rešitev za vas.

Kakovostna priprava elaborata zamenjave svetilk vam bo zagotovila najboljšo možno tehnično in ekonomsko rešitev. Elaborat nastane na podlagi detajlnega pregleda na terenu in vsebuje celotno potrebno tehnično specifikacijo rešitve, ki jo potrebujete za izdelavo javnega naročila. S ciljem izbora najboljše možne rešitve vam naredimo predloge v variantah, vključno s fotometričnimi izračuni ter ekonomskimi in tehničnimi obrazložitvami. Elaborat ali del elaborata lahko uporabite za prilogo k javnem naročilu in za izdelavo DIIP-a.