Skip to Content

Solarne svetilke javne razsvetljave

Postavitev solarnih svetilk

Fotovoltaika, kot obnovljiv vir energije, se pojavlja tudi na področju javne razsvetljave. Svetilka se napaja izključno iz energije proizvedene iz fotovoltaičnih modulov. Za obratovanje ne potrebujemo zunanjih napajalnih virov (NN omrežja). Najbolj smotrna uporaba napajalnih sistemov s fotovoltaičnih modulov je v področjih, kjer je težji dostop do NN omrežja in v kombinaciji z LED svetilkami, ki imajo manjšo porabo.

Prednosti solarnih svetilk so:

  • ne potrebujemo dostopa do NN omrežja, je popolnoma neodvisno od omrežja,
  • ni velikih gradbenih posegov (samo postavitev droga in izkop za ozemljitev stebra),
  • enostavna postavitev,
  • ne potrebujemo odjemnih mest in pripadajoče merilne opreme,
  • ekološko »čista« razsvetljava,
  • ni stroškov vzdrževanja (razen okvar in akumulatorja po izteku življenjske dobe),
  • delovanje je blizu 100 % – ni vpliva NN omrežja ter
  • pozitiven promocijski učinek.

Za naše naročnike pripravimo idejni projekt postavitve solarnih svetilk s tehnično specifikacijo in fotometričnimi izračuni z upoštevanjem osončenja in senčenja za dano lokacijo. Na trgu poiščemo kakovostne dele in jih sestavimo v celovit produkt solarne svetilke. Naša izkušena strokovna ekipa prepozna kakovost in zanesljivost tehnologij in opreme, ki je trenutno na voljo na trgu.