Skip to Content
Simple JavaScript Rotating Banner Using jQuery

Javna razsvetljava

Javna razsvetljava obsega razsvetljavo cest in drugih nepokritih javnih površin, razsvetljavo nepokritih površin za industrijske, poslovne in druge dejavnosti, osvetljevanje fasad, kulturnih spomenikov in objektov za oglaševanje, osvetljevanje površin kulturnih spomenikov, novoletna razsvetljava ter drugo.

Javna razsvetljava predstavlja številnim občinam problem, saj je infrastruktura javne razsvetljave mnogokrat zastarela in kot taka energetsko in ekonomsko neučinkovita, medtem ko poleg tega obstaja tudi pomanjkanje strokovnega kadra, ki bi se sistematično in celostno lotil problematike javne razsvetljave, ter »izziv« različnega lastništva infrastrukture javne razsvetljave (nemalokrat je lastnik infrastrukture tudi vzdrževalec in dobavitelj električne energije za javno razsvetljave).

Osnovni korak za celovito reševanje javne razsvetljave je izdelana strategija razvoja javne razsvetljave, ki vsebuje operativno naravnane izvedbene plane, ki so podlaga za doseganje ciljev organizacijske, energetske in finančne učinkovitosti. Strategija tako obravnava tehnične, finančne, pravne, organizacijske, vzdrževalne, upravljavske in ostale probleme ter procese, ki so identificirani v vaši občini. Izvedbeni plani energetske sanacije infrastrukture javne razsvetljave so osnova za sistematično in stroškovno učinkovito izvajanje investicij. Prav tako je izvedben plan osnova za določitev infrastrukture, ki je smiselna za prijavo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev in hkrati določa prioritete sanacije.

Vzdrževalni procesi, zakonodajne obveznosti, optimizacija delovanja infrastrukture, načrtovanje novogradenj, doseganje prihrankov, pridobivanje nepovratnih sredstev in poročanje so aktivnosti, ki se kontinuirano izvajajo v vsaki občini. Vsem je skupno to, da potrebujemo zmeraj pregled nad obstoječim stanjem in verodostojen informacije ter podatke, da lahko kakovostno izvajamo aktivnosti. V ta namen bo podjetje ADESCO d.o.o. v sodelovanju s podjetjem ATEI d.o.o. na sredini tega leta predstavilo informacijski sistem, ki bo omogočal obvladovanje vseh procesov in zahtev upravljanja infrastrukture javne razsvetljave. Na zelo prijazen uporabniški način bo občina, upravljavec ali vzdrževalec dobil vse potrebne informacije, podatke in poročila za vse zahteve in potrebe, ki jih narekuje operativna izvedba, lokalne potrebe po razvoju ali nacionalna zakonodaja.

Pomagali vam bomo do sistemsko urejene, energetsko in stroškovno učinkovite ter predvsem do kakovostne infrastrukture javne razsvetljave.