Skip to Content
Simple JavaScript Rotating Banner Using jQuery

Izdelava strategije razvoja infrastrukture javne razsvetljave

Temeljni dokument, v katerem je v celoti zajeta vaša infrastruktura javne razsvetljave, delovni procesi ter organizacijski sistem, je Strategija razvoja infrastrukture javne razsvetljave. Kljub temu, da ime dokumenta vsebuje ime STRATEGIJA, gre za OPERATIVNI NAČRT. Z izdelano Strategijo boste imeli vse odgovore kaj in kako morate izvesti ter točno določene ukrepe in projekte na področju upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave. Strategija ne vsebuje pavšalne opise in primerjave, ki jih lahko dobite na internetu in v drugih medijih, prav tako podrobno ne razlaga zakonodajne okvirje na 30 straneh, ampak je naravnana na specifično problematiko posamezne občine.

več o sanacijskem načrtu in sistemu upravljanja »»»


STRATEGIJA RAZVOJA INFRASTRUKTURE JAVNE RAZSVETLJAVE nima predpisane nacionalne metodologije in vsebine. Gre namreč za dokument, ki je plod posameznega izvajalca. Pod imenom Strategija se zato skriva različna vsebina, ki se po uporabnosti in kakovosti zelo razlikuje. Prepričajte se, kaj vam potencialni izvajalec ponuja pod imenom STRATEGIJA.

več o metodologiji izvedbe »»»


Zaposleni v podjetju ADESCO d.o.o. smo razvili lastno metodologijo, ki bazira na praktičnih izkušnjah in realni problematiki, ki se pojavlja v slovenskih občinah. V kolikor želite, vam brezplačno predstavimo našo metodologijo in vsebino Strategije, da boste imeli kakovostno informacijo, kaj boste pridobili od nas.