Skip to Content

Pregled katastra javne razsvetljave

Tehnično strokovni pregled obstoječega katastra infrastrukture javne razsvetljave

Ažuren in tehnično natančen kataster je osnova za cenejše in kvalitetnejše planiranje sanacijskih ukrepov, planiranje in izvajanje vzdrževalnih storitev, urejanje in upravljanje infrastrukture javne razsvetljave… Izkušnje kažejo, da občine nimajo ustreznih informacij, kako kvaliteten je njihov kataster infrastrukture javne razsvetljave. V preteklosti je bilo preveč poudarka samo na geodetskih lastnostih infrastrukture javne razsvetljave. Spoznali smo, da veliko občin nima ustreznih podatkov oziroma so le ti za resnejšo obdelavo neuporabni. Zaradi neustreznih izhodišč lahko kasneje prihaja do velikih problemov, ki se kažejo pri nadzoru vzdrževalnih del, planiranju sanacij, izvajanju projektov pogodbenega financiranja prihrankov energije, podeljevanju in izvajanju koncesijskih aktivnosti…


Pokličite nas in brezplačno vam bomo pregledali vaš obstoječi kataster ter vam natančno specificirali pomanjkljivosti ter razloge, zakaj so te pomanjkljivosti pomembne. Po dogovoru lahko ustreznost podatkov obstoječega katastra preverimo tudi na terenu na podlagi testnih ogledov.