Skip to Content

INVESTICIJSKA

DOKUMENTACIJASeznam AKTUALNIH RAZPISOV >>>Investicijska dokumentacija - DIIP, PIZ, INVP, novelacije

Investicijska in ostala dokumentacija

Vsaka potencialna investicija mora imeti izdelano investicijsko dokumentacijo. Glede na zahtevnost projekta in njegovo ocenjeno vrednost izdelujemo različno investicijsko dokumentacijo. Dokumentacijo pripravljamo za javni sektor kot tudi za gospodarske subjekte.

Skladno z zakonodajo pripravljamo za predstavnike javnega sektorja vse vrste investicijskih dokumentacij. Te prepisuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006; Ur.l. RS, št. 54/2010). Zaposleni v podjetju ADESCO d.o.o. poleg vsebin, ki se nanašajo na energetiko, izdelujejo investicijsko dokumentacijo tudi za ostala tematska področja.

Investicijska dokumentacija pa je tudi obvezen dokument pri črpanju nepovratnih sredstev za investicijske projekte. Velikokrat je potrebno priložit investicijsko dokumentacijo že pri oddaji projekta ali pa pred dokončno odobritvijo projekta. To je odvisno od posameznega evropskega programa.

Pri izvedbi analize stroškov in koristi se osredotočamo na metodologijo, ki jo priporoča Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov.

Za naše naročnike izdelamo:

  • dokumente identifikacije investicijskih projektov (DIIP),
  • investicijske programe (IP),
  • predinvesticijske zasnove (PIZ),
  • študije izvedbe nameravane investicije,
  • poročila o izvajanju investicije,
  • poročila o spremljanju učinkov investicije,
  • analize stroškov in koristi,
  • različne študije izvedljivosti na podlagi zahtev in potreb naročnika ter
  • ostalo po dogovoru.