Skip to Content
Izdelujemo:

 

  • dokumente identifikacije investicijskih projektov (DIIP),
  • investicijske programe (IP),
  • predinvesticijske zasnove (PIZ),
  • študije izvedbe nameravane investicije,
  • poročila o izvajanju investicije,
  • poročila o spremljanju učinkov investicije,
  • analize stroškov in koristi,
  • različne študije izvedljivosti na podlagi zahtev in potreb naročnika ter
  • ostalo po dogovoru.
Web Form trenutno ni dostopen