Skip to Content
ZA NAROČNIKA:

 

  • oblikujemo osnutek ideje,
  • pripravimo celovit projekt,
  • vzpostavimo partnerstvo,
  • pripravimo prijavnico za ustrezen program (nacionalni in/ali evropski) ter
  • po potrebi tudi vodimo izvedbo.


Aktualni razpisi

Želim odati povpraševanje >>>
 

2015

Razpis objavil Predmet razpisa Naziv razpisa Datum objave Sektor Veljavnost razpisa do Status
Energetika Ljubljana

Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost.
 
Ukrepi:
- vgradnja kotlov,
- vgradnja novih toplotnih postaj.
 

URE-SUB_2015_01

(geografsko omejen)

13. 3. 2015 Javni sektor, gospodinjstva, podjetja in samostojni podjetniki 1. 6. 2015Zaprto

 

 


Želim odati povpraševanje >>>

Nazaj na nepovratna sredstva >>>

2014

Razpis objavil Predmet razpisa Naziv razpisa Datum objave Sektor Veljavnost razpisa do Status
Energija plus

Nepovratne finančne spodbude za ukrepe 
v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju.

Ukrepi:
- vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz OVE,
- razsvetljava,
- energetski pregledi,
- odpadna toplota,
- elektromotorni pogoni,
- zamenjava kotlov,
- obratovalni monitoring,
- ovoj stavbe.
 
PURE 2014 29. 8. 2014 javni sektor 2. 12. 2014 Zaključen
Energetika Ljubljana
Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2014.

Ukrepi:
-  kotli,
- toplotna postaja,
- plinska toplotna črpalka.
 
URE-SUB_GOS-JS_2014_02 20. 6. 2014 gospodinjstva in javni sektor 13. 10. 2014 Zaključen
E3
Nepovratne finančne spodbude 
za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije 
pri končnih odjemalcih.
 
Ukrepi:

- zamenjava kotlov,
- zamenjava stare kurilne naprave,
- posodobitev sistemov za ogrevanje,
- obratovalni monitoring,
- elektormotorni pogoni.
E3URE-2014-3 20. 6. 2014 Podjetja 24. 6. 2014 Zaključen
Elektro Celje Energija

Nepovratne finančne spodbude za investicije v ukrepe za učinkovito rabo energije. 

Ukrepa:

- vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;
- izvedba energetskih pregledov.
ECE URE 2014 13. 6. 2014 Podjetja in samostojni podjetniki. 30. 6. 2014
(18. 6. 2014 je prvo odpiranje)
Zaključen
Geoplin


Nepovratne finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije v podjetjih.

Ukrepi:

- menjava kotlov,
- energetski pregledi,
- obratovalni monitoring.

G 1/14 6. 6. 2014 podjetja 18. 6. 2014 Zaključen

Elektro Gorenjska


Nepovratne finančne spodbude za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije

Ukrepi:

- vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote,
- vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave,
- oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanje z energijo pri upravljavcih,
- zamenjava kotlov z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP.

 

URE/EGP-2/2014 23. 5. 2014 Občine,
drugi subjekti (javni skladi, agencije ...) in podjetja
sprejem vlog od 24.  5. do 
13. 6. 2014
Zaključen
Petrol


Podelitev nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije

Ukrepi:
- vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije;
- vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;
- sistemi za izkoriščanje odpadne toplote;
- obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju;
- vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov;
- zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP;
- učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnih stavbah in stavbah v storitvenem sektorju;
- oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih.

PETROLURE/2014/R2 23. 5. 2014 občine,
drugi subjekti (javni skladi, agencije ...)
in podjetja
sprejem vlog od 2. 6. do
6. 6. 2014
Zaključen
E3

 

Pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v ukrepe za učinkovito rabo energije.

Ukrepi:

- vgradnja toplotnih črpalk,
- notranja in zunanja razsvetljava (od 30. 5. ne več),
- javna razsvetljava (od 30. 5. ne več),
- zamenjava kotlov, 
- zamenjava stare kurilne naprave,
- učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje in hlajenje,
- izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo,
- vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov, 
- povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka,
- sistemi za izkoriščanje odpadne toplote.


 

E3URE-2014-2 16. 5. 2014 Občine in podjetja 10. 6. 2014 Zaključen
Elektro Gorenjsko

Nepovratne finančne spodbude za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih za ukrepe:
 
- programi izvajanja energetskih pregledov,
- programi informiranja in ozaveščanja.
 
URE/EGP-1/2014 9. 5. 2014 Občine in podjetja 23. 5. 2014 Zaključen
E 3

Nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih.
 
Ukrepi:

- izvedba razširjenega energetskega pregleda,
- izvedba programov informiranja in ozaveščanja.

 
E3URE-2014-1 25. 4. 2014 Občine in podjetja 10. 6. 2014 Zaključen
Petrol

Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo 
energetsko učinkovitost.
 
Ukrepi:
 
- energetski pregled,
- programi informianja in ozaveščanja.
 
PETROLURE/2014/R1 28.3.2014 Občine in podjetja 30. 4. 2014 Zaključen
Elektro energija

Javni razpis Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014 za nepovratne finančne spodbude za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in ostalih vrst energije pri končnih odjemalcih.

Ukrepi:

- vgradnja toplotnih črpalk,
- sistemi razsvetljave,
- sistemi za izkoriščanje odpadne toplote,
- optimizacija tehnoloških procesov,
- energetski pregledi,
- elektromotorni pogoni,
- obratovalni monitoring,
- informiranje in ozaveščanje.
 
Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014 28. 3. 2014 Občine in podjetja 9. 5. 2014 Zaključen
GEN-I

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih.

Ukrepi:

- vgradnja kotlov na zemeljski plin,
- zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi na lesno biomaso,
- vgradnja toplotnih črpalk,
- vgradnja sistemov razsvetljave,
- vgradnja elektromotornih pogonov,
- vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
- obratovalni monitoring,
- povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo kompromiranega zraka.
 
URE-GEN-I-2014-2 7. 3. 2014 pravne osebe (profitna dejavnost) in podjetniki 16. 5. 2014 Zaključen
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Javni razpis za sofinanciranje 
individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014. 
 
KNLB3 7. 3. 2014 podjetja 3. 4. 2014 Zaključen
GEN-I


Javni razpis URE-GEN-I-2014-1 za nepovratne finančne spodbude za izvedbo razširjenih energetskih pregledov ter programov informiranja in ozaveščanja.

Ukrepi:
- energetski pregled,
- Programi informiranja in ozaveščanja.

URE-GEN-I-2014-1 7. 2. 2014 Pravne osebe in podjetniki 7. 3. 2014 Zaključen
Energetika Ljubljana

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pavnih osebah in podjetnikih v letu 2014.
 
Ukrepi:
- vgradnja kotlov,
- vgradnja novih toplotnih postaj,
- vgradnja plinske toplotne črpalke,
- energetski management,
- energetski pregled,
- programiranje in ozaveščanje.
 

URE-SUB_PO-SP_2014/01

(geografsko omejen)

17. 1. 2014 Pravne osebe in podjetniki 17. 6. 2014Zaključen

 

2013

Razpis objavil Predmet razpisa Naziv razpisa Datum objave Sektor Veljavnost razpisa do Status
Energetika Ljubljana
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2014.
 
Ukrepi: 
- vgradnja kotlov,
- vgradnja novih toplotnih postaj,
- vgradnja plinske toplotne črpalke,
- energetski management,
- energetski pregled,
- programiranje in ozaveščanje.
 
URE-SUB_GOS-JS_2014/01 20. 12. 2013 Gospodinjstva in javni sektor 17. 6. 2014 Zaključen
GEN-I  Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih. URE-GEN-I-2013-4 13. 12. 2013 Pravne osebe in podjetniki 20. 12. 2013 oziroma do porabe sredstev Zaključen
E 3

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Ukrepi:
- energetsko učinkoviti sistemi razsvetljave
- sprejemniki sončne energije, toplotne črpalke in druge naprave za proizvodnjo toplote iz OVE
- kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin
- energetski pregledi
- programi informiranja in ozaveščanja

E3URE-2013-2 8. 11. 2013 Občine, podjetja in drugi subjekti 10. 12. 2013 Zaključen
GEN-I
Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih.
 
Ukrepi:
- kotli na zemeljski plin in lesno biomaso,
- toplotne črpalke za proizvodnjo toplote,
- sistemi razsvetljave, elektromotorni pogoni in frekvenčni pretvorniki, regulatorji ter krmilniki,
- sistemi za izkoriščanje odpadne toplote,
- obratovalni monitoring in upravljanja z energijo,
- sistemi za pripravo komprimiranega zraka.
URE-GEN-I-2013-3 8. 11. 2013 Pravne osebe in podjetniki 6. 12. 2013 Zaključen
Petrol
- vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk ... (ukrep U1)
- vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (ukrep U2)
- sistemi za izkoriščanje odpadne toplote (ukrep U3)
- obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju (ukrep U4)
- izvedba energetskih pregledov (ukrep U5)
- vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov (ukrep U6)
- zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP (ukrep U7)
- učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnih stavbah in stavbah v storitvenem sektorju (ukrep U8)
- oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih (ukrep U9)
PETROLURE/2013/R3 25.10.2013 Javni in zasebni sektor 15. 11. 2013 Zaključen
E 3

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Ukrepi:
- energetsko učinkoviti sistemi razsvetljave
- sprejemniki sončne energije, toplotne črpalke in druge naprave za proizvodnjo toplote iz OVE
- kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin
- energetski pregledi
- programi inofrmiranja in ozaveščanja

E3URE-2013-1 6. 9. 2013 Občine, podjetja in drugi subjekti 31. 12. 2013 Zaključen
8. 11. 2013

 

GEN-I

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih.
 
Ukrepi:
- kotli na zemeljski plin in lesno biomaso,
- toplotne črpalke za proizvodnjo toplote,
- sistemi razsvetljave, elektromotorni pogoni in frekvenčni pretvorniki, regulatorji ter krmilniki,
- sistemi za izkoriščanje odpadne toplote,
- obratovalni monitoring in upravljanja z energijo,
- sistemi za pripravo komprimiranega zraka.
URE-GEN-I-2013-2 19.7.2013 Pravne osebe in podjetniki 11. 10. 2013 Zaključen

Energija Plus 

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnemu sektorju.
 
Ukrepi:
- toplotne črpalke,
- sprejemniki sončne energije,
- notranja in zunanja razsvetljava,
- energetski pregledi,
- programi informiranja in ozaveščanja,
- sistemi za izkoriščanje odpadne toplote,
- zamenjava kotlov, 
- elektromotorni pogoni,
- obratovalni monitoring in upravljanje z energijo.
PURE 2013-2 12. 7. 2013

Pravne osebe, podjetniki in javni sektor

25. 10. 2013 Zaključen
Elektro Gorenjska Prodaja

Javni razpis za podelitev nepovratnih finančnih vzpodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih.

Ukrepi: 
UO1 – vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
UO2 – vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave,
UO3 – zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP,
UO4 – programi informiranja in ozaveščanja.

URE/JP-2/2013 21.6.2013 Javni sektor in podjetja

 

5.7.2013

Zaključen
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011-2015.

DOLB 3 1.7.2011 Podjetja in samostojni podjetniki 6. 3 .2014
(5.9.2013)
Zaključen
Petrol Nepovratne finančne spodbude za izvedbo energetskih pregledov. PETROLURE/2013/R1

3.5.2013

Javni sektor

30.7.2013

Zaključen
Petrol Nepovratne finančne spodbude za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja. PETROLURE/2013/R2 3. 5. 2013 Javni sektor 30.7.2013 Zaključen
Elektro Energija

Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost 

Ukrepi: 
- sistemi razsvetljave,
- obratovalni monitoring,
- vgradnja elektromotornih pogonov.

UREZRKO 2013-1 - Gospodarstvo 29. 3. 2013

Pravne osebe 
(gospodarstvo)

31. 12. 2013

(začasno 
zaprt
9.8.2013)

Zaključen
Elektro Energija

Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost 

Ukrepi: 
- sistemi razsvetljave,
- obratovalni monitoring,
- vgradnja elektromotornih pogonov.

UREZRKO 2013-1- javni sektor 29. 3. 2013 Javni sektor 31. 12. 2013 Zaključen
Elektro Gorenjska Prodaja Nepovratne finančne spodbude za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih. URE/JP-1/2013 29. 3. 02013 Pravne osebe in podjetja 17. 4. 2013 Zaključen
Energija Plus Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju. PURE 2013 22. 2. 2013 Pravne osebe in javni sektor 28. 6. 2013 Zaključen
17. 5.2013
Ministrstvo za infrstrukturo in promet Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti. Objava UL RS, 10/2013 1. 2. 2013 Občine 6. 5. 2013 Zaključen; obstaja možnost dodatnega roka
GEN-I Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih. URE-GEN-I-2013-1 18. 1. 2013 Pravne osebe in podjetniki 21. 6. 2013
(28. 3. 2013)

Zaključen

Energetika Ljubljana

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2013.

Ukrepi:
- vgradnja kotlov,
- vgradnja toplotnih postaj za ogrevanje,
- energetski management,
- izdelava energetskega pregleda,
- vgradnja plinske kompresorske toplotne črpalke.

URE-SUB_GOS-JS_2013/01

kratka verzija - gospodinjstva

28. 12. 2012 Gospodinjstva,
javni sektor
17. 12. 2013 Zaključen
Energetika Ljubljana

Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2013.

Ukrepi:
- vgradnja kotlov,
- vgradnja toplotnih postaj za ogrevanje,
- energetski management,
- izdelava energetskega pregleda,
- vgradnja plinske kompresorske toplotne črpalke.

URE-SUB_PO-SP_2013/01 28. 12. 2012 Pravne osebe in podjetniki 17. 12. 2013 Zaključen

2012

Razpis objavil Predmet razpisa Naziv razpisa Datum objave Sektor Veljavnost razpisa do Status
Petrol Vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije PETROLURE/P/2012/U01 8. 6. 2012 Podjetja 31. 8. 2012 Zaključen
PETROLURE/J/2012/U01 20. 7. 2012 Javni 30. 11. 2012 Zaključen
PETROLURE/P
/2012/U01/02
31. 8. 2012 Podjetja 30. 11. 2012 Zaključen
Petrol Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave PETROLURE/P/2012/U02 8. 6. 2012 Podjetja 31. 8. 2012 Zaključen
PETROLURE/J/2012/U02 3. 8. 2012 Javni 30. 11. 2012 Zaključen
PETROLURE/P
2012/U02/02
31. 8. 2012 Podjetja 30. 11. 2012 Zaključen
Petrol Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote PETROLURE/JP/2012/U03 31. 8. 2012 Podjetja in javni sektor 30. 11. 2012 Zaključen
Petrol Obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju PETROLURE/JP/2012/U04 10. 8. 2012 Podjetja in javni sektor 30. 11. 2012 Zaključen
Petrol Programi izvajanja energetskih pregledov PETROLURE/J/2012/01 4. 5. 2012 Javni sektor 30. 6. 2012 Zaključen
PETROLURE/P/2012/01 4. 5. 2012 Podjetja 30. 6. 2012 Zaključen
PETROLURE/JP/2012/U05/02 20. 7. 2012 Podjetja in javni sektor 30. 11. 2012 Zaključen
Petrol Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov PETROLURE/JP
2012/U06
31. 8. 2012 Podjetja in javni sektor 30. 11. 2012 Zaključen
Petrol Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin

PETROLURE/J/2012/U07

15. 6. 2012 Javni sektor 31. 8. 2012 Zaključen
PETROLURE/P/2012/U07 15. 6. 2012 Podjetja 31. 8. 2012 Zaključen
PETROLURE/JP
2012/U07
7. 9. 2012 Podjetja in javni sektor 30. 11. 2012 Zaključen
Petrol Učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami v javnih stavbah in stavbah v storitvenem sektorju PETROLURE/JP
2012/U08
31. 8. 2012 Podjetja in javni sektor 30. 11. 2012 Zaključen
Petrol Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih PETROLURE/JP/2012/U09 10. 8. 2012 Podjetja in javni sektor 30. 9. 2012 Zaključen
Petrol Programi informiranja in ozaveščanja PETROLURE/J/2012/01 4. 5. 2012 Javni sektor 30. 6. 2012 Zaključen
PETROLURE/P/2012/01 4. 5. 2012 Podjetja 30. 6. 2012 Zaključen
PETROLURE/JP/2012/U10 20. 7. 2012 Podjetja in javni sektor 30. 10. 2012 Zaključen
Elektro Maribor Energija Plus Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih PUREE1 2. 3. 2012 Podjetja in javni sektor 30. 6. 2012 Zaključen
Elektro Maribor Energija Plus Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnemu sektorju PUREE1 28. 9. 2012 Podjetja, podjetniki in javni sektor 27. 12, 2012 Zaključen
Geoplin Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije v podjetjih G 1/12 25. 5. 2012 Industrija 18. 6. 2012 Zaključen
Energetika Ljubljana Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2012 URE-SUB_GOS-JS_2012/01 30. 3. 2012 javni sektor 31. 12. 2012 Zaključen
Energetika Ljubljana Javni RAZPIS za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2012 URE-SUB_PO-SP_2012/01 30.3. 2012 Pravne osebe in podjetniki 31. 12. 2012 Zaključen
GEN-I Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih URE-GEN-I-2012 22. 6. 2012 Pravne osebe in podjetniki 26. 11. 2012 Zaključen
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 UJR1 8. 7. 2012 Občine 9. 1. 2013 Zaključen
Ministrstvo za infrstrukturo in promet Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti Objava razpisa 21. 9. 2012 Občine 31. 12. 2012 Zaključen
Butan plin Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost 002/2012 2. 11. 2012 Pravne osebe, podjetniki 30. 11. 2012 Zaključen
Butan plin Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost 003/2012
 
2. 11. 2012 Javni sektor, gospodinjstva 30. 11. 2012 Zaključen

 

Želim odati povpraševanje >>>

Nazaj na nepovratna sredstva >>>