Skip to Content

Načrt novogradenj javne razsvetljave

Priprava in izdelava načrta ureditve infrastrukture javne razsvetljave

Brez dobrega načrta ureditve sistema infrastrukture javne razsvetljave si boste zmeraj belili glavo kje, kako in zakaj na novo izgraditi oziroma odstraniti javno razsvetljavo.

Osnovne prednosti so:

  • načrt ureditve za vedno reši vaše diskusije o izgradnji nove infrastrukture in probleme pri postavljanju nove JR v vaši občini;
  • načrt ureditve določa mejne pogoje, pod katerimi je možna izgradnja novih odsekov in postavitev infrastrukture javne razsvetljave v vaši občini;
  • načrt ureditve detajlno določa plane možnih novogradenj infrastrukture javne razsvetljave v prihodnosti;
  • načrt ureditve po potrebi zajema tudi optimizacijo in racionalizacijo svetilk, kot je nepotrebna orientacijska razsvetljava;
  • načrt ureditve upošteva vse zakonodajne obveznosti v celoti in po fazah.