Skip to Content

Odloki in koncesijski akti o upravljanju javne razsvetljave

Priprava odlokov, koncesijskih aktov, pogodb...

Odlično tehnično in organizacijsko znanje na področju upravljanja infrastrukture javne razsvetljave nam skupaj s pravnimi strokovnjaki daje odlično osnovo za pripravo različnih pravnih dokumentov. V podjetju ADESCO d.o.o. zmeraj izhajamo iz realnih procesov in problemov, ki se odvijajo v občinah pri upravljanju in vzdrževanju javne razsvetljave ter na podlagi le-teh pripravimo ustrezne pravne rešitve in dokumente v dogovoru z naročnikom. Samo pravni pogled, ki velikokrat temelji na dokumentih, ki jih najdemo na internetu, ni dober, saj je specifika delovnih procesov na področju upravljanja in vzdrževanja v vsaki občini različna.