Skip to Content
POVPRAŠEVANJE - JAVNA RAZSVETLJAVA
Vneseite VSAJ EN KONTAKT, saj vam sicer ne bomo mogli odgovoriti!
Ime in priimek (OBVEZNO):
Institucija/podjetje:
Vaša tel. št.:
Vaš e-naslov:

Zanimam se za:

Pregled katastra JR
Posodobitev katastra JR
Izdelavo katastra JR
Pripravo elaborata za vpis v GJI
Izdelavo strategije razvoja JR
Izdelavo načrta razsvetljave JR
Pripravo tehničnega pravilnika
Pripravo odlokov, koncesijskih aktov, pogodb
Pripravo razpisne dokumentacije
Izdelavo sistema označb
Pripravo kataloga svetilk
Izdelavo načrta ureditve
Pripravo elaborata zamenjave svetilk
Pripravo dokumentacije, javnih naročil
Pripravo investicijske/projektne dokumentacije
Izvajanje nadzora nad izvedbo projektov
Izvedbo meritev
Solarne svetilke
Vaša vprašanja: