Skip to Content

Izdelava katastra javne razsvetljave

Izdelava digitalnega katastra infrastrukture javne razsvetljave

Izdelajte si kakovosten digitalni kataster javne razsvetljave, saj le ta omogoča učinkovite predloge sanacije v variantah in s tem najboljše možne kratkoročne in dolgoročne rešitve za vašo občino!

Naši strokovnjaki vam posnamejo kataster infrastrukture javne razsvetljave s profesionalnimi GPS napravami ter popišejo vse tehnične podatke, ki se potrebujejo za nadaljnjo obdelavo in uporabo podatkov. Posnet kataster je primeren za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.