Skip to Content
Simple JavaScript Rotating Banner Using jQuery

Izdelava projektne in investicijske dokumentacije

Za vas izdelamo vso potrebno projektno dokumentacijo (skladno z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1) in investicijsko dokumentacijo (skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ). Projektno in investicijsko dokumentacijo izdelujemo za naslednja področja:

  • električne inštalacije;
  • notranjo razsvetljavo;
  • ogrevalne sisteme;
  • prezračevalne sisteme;
  • klimatizacijske sisteme;
  • ovoj zgradbe, podstrešje in stavbno pohištvo.