Skip to Content

Pomoč pri naročilu energije

Pomoč pri naročilu dobave energije

Se pogajate za ceno vašega energenta oziroma ste zavezani za izvedbo javnega naročila za dobavo energenta? Potem se lahko obrnete na zaposlene v podjetju ADESCO d.o.o.

Naročnikom nudimo pomoč pri pripravi izhodišč za naročilo in dobavo različnih vrst energije. Za predstavnike javnega sektorja organiziramo skupna javna naročila, pripravimo celotno razpisno dokumentacijo in izvedemo vse postopke v skladu z ZJN-2. V praksi največkrat izvajamo javna naročila za dobavo električne energije in kurilnega olja.