Skip to Content

Energetska izkaznica

Izvajanje energetskega menagementa

Zelo pomembno je vedeti, koliko stane vaša enota porabljene električne energije ali toplote. S pravilno izbiro energenta lahko znižate stroške. Še bolj pomembno pa je, da znižate rabo vaše energije, saj prihranjeno energijo ni potrebno kupiti.

Na podlagi energetskih pregledov, termografije in ostalih obsežnih študij se v nadaljevanju osredotočamo na operativne storitve, ki lahko na kratek rok prinesejo prihranke:

  • proučitev možnosti stabilizacije primerne in enakomerne temperature v prostorih (ogrevanje in klimatizacija);
  • proučitev izgub toplote in hladu skozi različne načine izmenjave zraka (prezračevalni sistemi, navade in ozaveščenost zaposlenih, vpliv uporabnikov zgradbe, ovoj zgradbe);
  • analiziranje stroškov oskrbe z energijo vašega dobavitelja;
  • pravilne nastavitve in vzdrževalni posegi na sistemih in opremi za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo;
  • optimizacija razsvetljave in vpliv uporabnikov ter zaposlenih na porabo električne energije za notranjo razsvetljavo;
  • proučitev možnosti optimizacije koničnih moči električne energije;
  • priprava ustreznih in prilagojenih internih pravil za vodstvo in zaposlene, s katerimi kontinuirano zmanjšamo človeški vpliv na energetsko neučinkovitost zgradbe.

Vzporedno pa skupaj z naročnikom pripravljamo vse potrebne aktivnosti za izvedbo večjih posegov, ki posledično potrebujejo višja finančna sredstva, kot so:

  • priprava idejnih rešitev za zamenjavo ogrevalnega sistema, klimatizacijskih sistemov, sanacijo ovoja zgradbe, zamenjavo stavbnega pohištva, vzpostavitev informacijskega nadzornega sistema;
  • priprava razpisne, projektne in investicijske dokumentacije;
  • iskanje in prijava projektov na različne evropske programe za pridobitev nepovratnih sredstev.

več o energetskem managementu»»»