Skip to Content

Energetska izkaznica

Energetske izkaznice stavb

Pošljite nam spletno povpraševanje, e-pošto na naslov info@adesco.si ali nas pokličite na 0590 79 962.
 

 

Podjetje ADESCo d.o.o. je POOBLAŠČENO ZA IZZDAJO energetskih izkaznic.

ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti, ki jo  je uvedel Energetski zakon (Ur.l. RS št. 118/2006, Ur.l. RS št. 10/2012). Energetsko izkaznico izdelajo neodvisni strokovnjaki, ki so dobili pooblastilo.
 
Energetska izkaznica stavbe je OBVEZNA pri:
  1. prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in
  2. pri oddaji stavbe v najem za obdobje enega leta ali več.
  3. za javne stavbe s površino nad 500 m2 (250 m2 po 2015).

Namesto izkaznice za posamezni del se lahko predloži izkaznica za celotno stavbo. Energetska izkaznica obstoječih stavb mora vsebovati kazalnike energijske učinkovitosti stavbe, referenčne vrednosti iz zakonodaje in priporočila za ukrepe za povečanje energijske učinkovitosti. Listina je namenjena kupcem in bodočim najemnikom stavb, da bi ti lahko pri svojih odločitvah upoštevali tudi energijske lastnosti. Priporočila za izboljšanje energijske učinkovitosti stavb, ki jih vsebuje energetska izkaznica, so tudi spodbuda za izvedbo najpomembnejših ukrepov.

Poznamo računsko in merjeno energetsko izkaznico.

Energetska izkaznica
RAČUNSKA ENERGETSKA IZKAZNICA (na kratko rEI)
  • se lahko izdela in izda za vsako stavbo,
  • Predpisana je za stanovanjske stavbe in za vse nove stavbe,
  • ne upošteva vpliva uporabnika stavbe (upošteva konstantno notranjo temperaturo 20°C - stanovanjske stavbe).
 
MERJENA ENERGETSKA IZKAZNICA (na kratko mEI):
  • namenjena samo obstoječim nestanovanjskim stavbam (hotel, šola, pisarne ali trgovski center ...), ker se pri prodaji/najemu take stavbe bistveni ne spremeni način uporabe stavbe (notranja temperatura je praviloma regulirana, predpisana ter imajo določen urnik uporabe),
  • bila uvedena zato, ker je potrebno manj dela pri njeni izdelavi.
 
Pri stanovanjskih stavbah ne moremo uporabiti merjene energetske izkaznice, ker se pri zamenjavi lastnika lahko bistveno spremeni način uporabe take stavbe. Zato je pri stanovanjskih stavbah predpisana računska energetska izkaznica (na kratko: rEI).
 
POTREBUJETE ENERGETSKO IZKAZNICO?
Podjetje ADESCO d.o.o. je POOBLAŠČENO ZA IZDAJO energetskih izkaznic.
Pošljite nam spletno povpraševanje, e-pošto na naslov info@adesco.si ali nas pokličite na 0590 79 962.