Skip to Content

Izdelava razširjenih energetskih pregledov v kobinaciji z idejnimi rešitvami

Na podlagi rezultatov razširjenih energetskih pregledov vam izdelamo idejne rešitve v variantah, ki temeljijo na idejnih zasnovah projektnih rešitev investicijskih ukrepov. Glede na izbiro določenega investicijskega ukrepa v energetskem pregledu se lahko odločite za idejno rešitev, ki vključuje projektantsko idejno rešitev ter rekapitulacijo stroškov. V kolikor gre za ukrep, ki spreminja celostno podobo objekta, vam na podlagi idejne rešitve simuliramo tudi 3D prikaz učinkov. V primeru, da obstaja več alternativnih rešitev, ki so rezultat razširjenega energetskega pregleda, potem vam izdelamo idejne rešitve v variantah na podlagi detajlnih projektnih rešitev. S tem boste dobili detajlni vpogled v specifiko posameznega ukrepa, ki vam bo pomagal, da se odločite za najbolj optimalno varianto. V kombinaciji z idejnimi rešitvami nam razširjeni energetski pregled zagotavlja še bolj kakovostne in detajlne informacije glede posameznih investicijskih ukrepov. Velikokrat naročniki oziroma potencialni investitorji zahtevajo dodatne, bolj rigorozne finančne projekcije, ki jih lahko zagotovimo le z idejnimi rešitvami. Ta kombinacija zmanjšuje rizik odločitve v pravilno rešitev ter obenem daje jasne tehnične in druge lastnosti, ki jih bodo morali projektanti upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije.

več o energetskih pregledih »»»