Skip to Content
Simple JavaScript Rotating Banner Using jQuery

Splošno o energetskih pregledih

Opis

Dober energetski pregled vaše zgradbe vam bo začrtal pot do znižanja vaših stroškov za energijo od 10 % do 50 % in še več. Energetski pregled zgradbe je v bistvu strokovna raziskava o rabi energije v vaši zgradbi. Energetski pregled zajema tudi vodo, ki v tehničnem smislu ne pomeni energijo. Naši strokovnjaki se pogovorijo z vami, pregledajo ovoj zgradbe, streho, stavbno pohištvo, razsvetljavo, klimatizacijske naprave, ogrevalne in prezračevalne sisteme, regulacijske sisteme ter vse ostalo, kar porablja toploto, električno energijo in vodo.

Na osnovi pridobljenih podatkov vam bomo pripravili seznam ukrepov za varčevanje z energijo, ki lahko zmanjšajo vašo rabo in stroške za energijo v vaši zgradbi. Odvisno od stopnje zahtevnosti energetskega pregleda, vam bomo strokovno ovrednotili, kakšen varčevalni potencial ima vsak od predlaganih ukrepov in kakšni stroški so povezani z njimi v primeru implementacije. Nekateri ukrepi potrebujejo več let, da bi se izplačali, nekateri pa imajo zelo kratke povračilne dobe.

Izdelava energetskih pregledov poteka v skladu z nacionalno metodologijo izvedbe energetskih pregledov. Zaradi premalo specifične opredelitve vsebine v nacionalni metodologiji je potrebno dobro vedeti, kaj želite od energetskega pregleda. Ponudnikov energetskih pregledov je zmeraj več, še posebej v času recesije, in se zelo razlikujejo med seboj po kakovosti kot tudi po obsežnosti izdelave energetskega pregleda. V podjetju ADESCO d.o.o. smo razvili lastno in predvsem uporabno metodologijo o izvedbi energetskih pregledov, ki hkrati sovpada z nacionalno metodologijo. Ponujamo vam štiri vrste energetskih pregledov in sicer: poenostavljeni energetski pregled, razširjeni energetski pregled, razširjeni energetski pregled v kombinaciji z idejnimi rešitvami v variantah ter specifični energetski pregled.

Prihranki

Ko govorimo o možnih energetskih prihrankih za posamezno zgradbo, jih je nemogoče kakovostno oceniti, v kolikor ne poznamo faktorjev, ki vplivajo na rabo energije. Faktorji, kot so površina in volumen zgradbe, oprema, zaposleni, ovoj zgradbe, trenutna raba energije in še mnogo ostalih, direktno vplivajo na prihranke energije in z njimi povezane stroške.

Energetski pregledi in z njimi implementirani ukrepi so pokazali, da so lahko prihranki večji od 40 % glede na prvotno porabo energije, medtem ko znašajo v povprečju 15-20 %. V kolikor je bil za zgradbo že opravljen kakovosten energetski pregled ter so bili potem izvedeni tudi predlagani ukrepi, potem je verjetno, da je že energetsko učinkovita. V tem primeru ni za narediti drugega, kot da spremljate vašo porabo toplote, električne energije in vode, odkrivate nepravilnosti in odstopanja ter izračunavate prihranke. V primeru pojavitve določenih odstopanj se nemudoma odločite za energetski pregled vaše zgradbe. V kolikor je zgradba v obratovanju nekaj let in ni imela izdelanega energetskega pregleda, potem obstaja velika verjetnost, da lahko prihranite na račun rabe energije.

Kaj je ključna razlika med podjetjem ADESCO d.o.o. in ostalimi podjetji, ki ponujajo storitve energetskih pregledov?

Inovativnost, napredno razmišljanje in izkušnje so nas skupaj s podjetjem ATEI d.o.o pripeljale do razvoja informacijskega produkta Daljinski energetski Manager (DEM), brez katerega si enostavno ne znamo več predstavljati izvedbo energetskih pregledov. DEM je nastala na podlagi pridobljenega znanja na terenu in potreb naših naročnikov. Zaradi izjemne avtomatiziranosti in naprednih funkcionalnosti produkta smo konkurenčnejši in kakovostnejši od ostalih podjetij.

Tako za podjetje ADESCO kot tudi za naročnika to pomeni, da po izdelavi energetskega pregleda in vzpostavitvi DEM-a ni več skrbi glede pridobivanje podatkov o obstoječem stanju zgradbe in noveliranju akcijskega načrta. Rezultati energetskega pregleda tako ostajajo vedno ažurni in aktualni, zato lahko skupaj z naročnikom usmerimo aktivnosti v konkretne energetske in finančne prihranke.

Za katere zgradbe je primeren energetski pregled?

Energetski pregled je primeren za vsako zgradbo, ki obratuje nekaj let in energetskega pregleda še ni izvedla. Energetski pregled se izvede tudi pred nameravano sanacijo zgradbe ali zamenjavo posamezne opreme. Čas trajanja izvedbe energetskega pregleda je odvisen od velikosti posamezne zgradbe in obsežnosti energetskega pregleda. Energetski pregledi so tudi obvezen dokument, v kolikor želite kandidirati za pridobitev nepovratnih sredstev na obstoječih in prihajajočih javnih razpisih.

nazaj na

preliminarni energetski pregled »»»

razširjeni energetski pregled »»»

razširjeni energetski pregled v kombinaciji z idjenimi rešitvami »»»

specifični energetski pregled »»»