Skip to Content

Pomoč pri naročilu opreme in storitev

Pomoč pri naročilu opreme in storitev

Preden se organizacije odločajo za nakup opreme, je potrebno pravilno specificirati zahteve, ki jih želijo. Praksa je pokazala, da organizacije preveč časa namenijo samo pravni ustreznosti postopka naročila (v primeru javnega sektorja), premalo pa tehnični specifikaciji, ki jim bo omogočila izbiro kakovostnega predmeta naročila, kot si ga želijo. Veliko organizacij ne razpolaga s strokovno-tehničnim osebjem, ki bi imelo dovolj dobro znanje in izkušnje iz področja energetsko učinkovitih storitev in opreme. To je razumljivo, saj se posvečajo svoji glavni dejavnosti.

Zato se zmeraj več organizacij odloča, da iščejo strokovno pomoč pri zunanjih strokovnjakih za pripravo razpisne dokumentacije, saj jim to prinaša največje možne končne finančne koristi.

Na podlagi poznavanja novih in obstoječih tehnologij, opreme in storitev ter njihovih tržnih vrednosti, ki so trenutno na trgu, vam zagotavljamo najvišjo kakovost priprave razpisne dokumentacije. Slednja temelji na strokovno-tehničnem in ekonomskem znanju naših strokovnjakov, kar ima za posledico konkurenčno ceno za zajamčeno kakovost predmeta naročila.

Za naročnika pripravimo vse potrebne postopke za naročilo ustrezne opreme in storitev v skladu z opredeljeno tehnično dokumentacijo. Pri tem iščemo možnosti za pridobivanje ekonomsko najugodnejših in tehnično najkakovostnejših rešitev.

Razpisno dokumentacijo pripravimo tako, da specificiramo tehnične lastnosti opreme in storitev z namenom, da pridobimo energetsko, ekonomsko in okoljsko najboljšo možno rešitev ter zmanjšamo nepredvidljive rizične elemente dobave, inštalacije, izvedbe ali zagona. Za predstavnike javnega sektorja organiziramo skupna javna naročila, pripravimo celotno razpisno dokumentacijo in izvedemo vse postopke v skladu z ZJN-2.