Skip to Content

Priprava in izvedba izobraževalnih programov

Količina porabe električne energije, toplote in vode v zgradbi je v veliki meri odvisna od ozaveščenosti in obnašanja ljudi, ki jo uporabljajo. Uporabniki zgradbe ne morejo vplivati npr. na tehnične lastnosti ovoja zgradbe, da bi zmanjšali porabo toplote, lahko pa vplivajo na način prezračevanja z odpiranjem oken, primerno notranjo temperaturo, zapiranjem in odpiranjem ventilov na radiatorju itd… Zamenjava oken z energetsko učinkovitimi še ne prinaša maksimalnih prihrankov, v kolikor zaposleni nekontrolirano in nepravilno prezračujejo prostore.

Izobraževanje in informiranje zaposlenih ter uporabnikov zgradbe je eden od organizacijskih ukrepov, ki lahko za posamezno zgradbo pomeni tudi 15 % prihrankov končne energije. Vodstvo oziroma upravljavec zgradbe mora imeti cilj, da zviša energetsko pismenost na najvišjo možno raven, uvede interne pravilnike ter sprejme izobraževalni program. V kolikor je to mogoče, se uvedejo tudi različne nagrade za zaposlene, ki bodo imeli največ zaslug za znižanje rabe energije glede na referenčne količine.

Storitve, ki jih izvajamo za naše naročnike, so naslednje:

  • priprava ustreznih tehničnih izhodišč na podlagi katerih se lahko evalvirajo in ocenjujejo vaša prizadevanja za zmanjšanje rabe energije in s tem stroškov (pripravi se tudi metodologija, ki realno ocenjuje vaše energetske in finančne prihranke);
  • priprava in izvajanje izobraževalnega programa;
  • priprava in izdelava brošur, zloženk, nalepk, motivacijskih aktivnosti …