Skip to Content

Izdelava razširjenega energetskega pregleda

Razširjen energetski pregled je veliko obsežnejši in zahtevnejši od preliminarnega energetskega pregleda. Razširjen energetski pregled obsega v praksi tudi različne meritve in termografijo zgradbe. Razširjen energetski pregled podrobno obravnava porabnike, lastnosti infrastrukture in opreme z namenom ugotovitve natančnih razlogov za rabo energije po vrsti uporabe. Na podlagi podrobne analize obstoječega stanja vam bomo predlagali celovit nabor možnih organizacijskih in investicijskih ukrepov, ki bi izboljšali energetsko stanje vaše zgradbe in so zanjo primerni.

Vsak predlagan ukrep je finančno ovrednoten ter ekonomsko analiziran. S primerjavo vseh potencialnih in upravičenih ukrepov bomo skupaj z vami izbrali optimalno tehnično in ekonomsko rešitev za vašo zgradbo in porabnike. Z namenom, da bi čim bolje in kakovostno izbrali rešitve ter jih tehnično in ekonomsko analizirali, vzporedno izvajamo tudi termografijo ter različne meritve mikroklime, električne energije ter ostale, ki so primerne za določeno zgradbo. Končni rezultat razširjenega energetskega pregleda je identifikacija vseh primernih ukrepov za vašo zgradbo in finančna analiza, ki obsega stroške investicije, vzdrževanja, obratovanja in prihranke. Za vsak ukrep boste vedeli koliko lahko z njim prihranite, koliko finančnih sredstev potrebujete za realizacijo in v kolikem času lahko pričakujete, da se vam bo investicija povrnila. Prav tako razširjeni energetski pregled obravnava mogoče spremembe v načinu obratovanja in vzdrževanja objekta, v kolikor to posamezne ukrep zahteva. Razširjen energetski pregled je najprimernejša oblika za ugotavljanje energetsko učinkovitih potencialov in z njimi povezanih finančnih prihrankov.

več o energetskih pregledih »»»