Skip to Content

Sistem označb infrastrukture javne razsvetljave

Priprava in vzpostavitev sistema označb infrastrukture javne razsvetljave

V podjetju ADESCO d.o.o. smo pripravili model sistema za označevanje infrastrukture javne razsvetljave, ki je povezan s katastrom in ostalimi lastnostmi infrastrukture. Vsak celovit del infrastrukture javne razsvetljave ima svojo lastno identifikacijsko številko, ki občanom omogoča lažjo identifikacijo okvar ter komunikacijo z upravljavcem in vzdrževalcem javne razsvetljave. Z našim modelom sistema ima občina vedno detajlno in ciljno usmerjen nadzor nad vsemi vzdrževalnimi procesi in stroški, ki nastajajo tekom obratovanja infrastrukture javne razsvetljave.

Sistem označb zajema:

  • predlog označb, komunikacijskega sistema in pregleda vzdrževalnih procesov,
  • predlog in izdelavo celostne podobe označb,
  • predlog in izdelavo označb glede na vrsto droga ter
  • vzpostavitev sistema označb na terenu.

Pokličite nas in predstavili vam bomo, kako sistemi delujejo v referenčnih občinah.